“Her er London …” stadigvæk

1940'erne 1948 Livet i Danmark Medier, vi læste, hørte og så Radio
Forfattet af Casper Nielsen / Foto: Fra BILLED-BLADET

Den 9. april 1940 fangede danske radioapparater første gang signalet. ”Her er London …” Det blev indledt med V-tegnets berømte fire slag – og havde stor betydning for Danmark under besættelsen.

Budskabet om de tyske troppers kapitulation til feltmarskal Bernard Montgomery blev også meddelt her, fredag den 4. maj 1945 kl. 20:36.

I fredeligere tider vedbliver de danske udsendelser fra London, ikke mindst de store olympiade-udsendeler, hvorfra BBC bragte referat.

Danmark sender egne speakere til England i 1948, der skal hjælpe til med dækningen, og BILLED-BLADET besøger den danske afdeling af British European Service i Bush House i London.

Her fotograferer man oplæser Palle Sachs blive afbrudt af en vigtig meddelelse fra den danske afdelings engelske leder, Mr. Duffel – og så lyder det igen, “Her er London …”

Har du en kommentar?