Kong Christian X på efterårsmanøvre

1930'erne 1939 Danmark Kongelige
Forfattet af Casper Nielsen / Foto: AOP

Hans Majestæt kong Christian X er i 1939 på besøg under en efterårsmanøvre i Herlufsmagle, hvor Beredskabsstyrelsen har kørt det tunge artilleri frem.

Som landets førende soldat inspicerer kongen sine tropper og er i strålende humør, inden han pakker sin medbragte madpakke ud, som man kan se på BILLED-BLADETs forside fra 1939.

Det fremgår af BILLED-BLADETs reportage, at kongen skal have spurgt en tyk, dansk soldat, hvorfor han dog ikke har knappet sin ene knap i uniformen?

“Den kan ikke knappes, deres Majestæt”, lyder svaret. “Forplejningen er for god …”

Noget kongen morer sig meget over.

Har du en kommentar?